IT-STØTTET UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING

På dette site finder du forskellig inspiration til undervisningsdifferentiering med IT

I 2019-20 har 7 erhvervsskoler gennemført et udviklings- og opkvalificerings­projekt. 22 erhvervsskolelærere har gennemgået del 1 af Uddannelse i digital læring og udviklet et undervisningsforløb hver med fokus på differentiering faciliteret med forskellig udnyttelse af it.

Mange af forløbene har været blended learning forløb, hvor elementer af onlineundervisning er kombineret med F2F-undervisning, så styrkerne ved de to meget afviklingsformer er blevet udnyttet.

Konferencevideoer mm. – Differentiering med IT

  • to teoretiske (DPU om IT-differentiering og læringsudbytte og EVA med erfaringsopsamling om IT-differentiering på EUD)
  • fire bud fra praktikere med erfaringer fra nyudviklede og gennemførte forløb fra erhvervsskoler.

22 undervisere beskriver didaktiske designs med fokus på at udnytte IT til undervisningsdifferentiering

Temahæfte med teori om undervisningsdifferentiering og en række erfaringer og gode råd til undervisere.

Opbygning af skolekapacitet med henblik på it-støttet undervisningsdifferentiering

7 erhvervskoler har deltaget i projektet

SOSU-Syd, Herningsholm, SOSU-Esbjerg, SOSU Sjælland/ZBC, Aarhus Business College, TEC og Aalborg Handelsskole

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet