TEMAHÆFTE

Temahæfte

Her kan du læse eller hente temahæftet “Greb om differentiering med it”

Temahæftet er en guide, der indeholder en række eksempler og erfaringsbaserede råd om, hvordan undervisning kan tilrettelægges, så it bidrager til differentiering. Indledningsvis indkredses begrebet differentiering.

Rådene er baseret på afprøvninger i praksis og erfaringer, som elever og undervisere har høstet. De er udvalgt som centrale råd til at planlægge og gennemføre undervisning, så differentiering fremmes.